Організація висококваліфікованого медичного асистансу

Добровільна страхова медицина впевнено розвивається в Україні. Добровільне медичне страхування (ДМС) передбачає за бажанням клієнта платне медичне обслуговування на рівні на багато вищому, ніж це може забезпечити держава.

Страхові компанії, які займаються добровільним медичним страхуванням, як правило, доручають взаємодію з медичними установами професіоналам у даній сфері – асистуючим компаніям. Завдяки їм цілком можлива організація кваліфікованої медичної допомоги в будь-якому регіоні, якщо страховий випадок стався поза територією страхування. Таким чином, асистуючі компанії стають сервісними партнерами-посередниками між страховою компанією та лікувальними закладами

 

“Госпітальний менеджмент” – це організація, яка була створена з метою надання високоякісної медичної допомоги пацієнтам.

Наші послуги включають:

  • Надання широкого спектру високоспеціалізованих медичних послуг та унікальна можливість вирішення більшості проблем із здоров’ям за допомогою однієї компанії
  • Команду професіоналів з великим професійним досвідом, високими науковими та кваліфікаційними ступенями
  • Використання медичних технологій, які відповідають світовим стандартам.
  • Передове оснащення і краще медичне обладнання.
  • Організація перебування пацієнта в палатах з ідеальними побутовими та медичними умовами для швидкого одужання.
  • Прямі зв’язки з кращими зарубіжними медичними установами. Активна співпраця з провідними фахівцями та медичними установами світу, що дає можливість, у разі необхідності, направити пацієнта в іншу клініку, яка зможе оптимально вирішити його проблему, або організувати приїзд зарубіжного фахівця для надання спеціалізованої високоякісної медичної допомоги.

Медичний асистанс став першим видом асистантськіх послуг, успішно освоєним та впровадженим у практику «Українською асистуючою компанією». Сьогодні Компанія обслуговує більше 250 тис. застрахованих осіб за полісами Добровільного медичного страхування (ДМС).

Для виконання своїх зобов’язань з медичного асистансу Компанія підписала договори про надання медичної допомоги застрахованим особам з 145 лікувально-профілактичними установами різних форм власності і відомчого підпорядкування по всій території України.

Гарантія високої якості медичної допомоги, яку організовує Компанія, підтверджується постійним моніторингом (контролем) надання медичної допомоги. Розгалужена мережа регіональних управлінь з кваліфікованим персоналом дозволяє вирішувати багато питань на місцях. Фахівці ТОВ «Українська асистуюча компанія» особисто контактують з лікарями, завідуючими відділеннями, контролюють призначення медикаментів, тактику лікування і т.п.

Сьогодні робота «Української асистуючої компанії» орієнтована на 100% виконання зобов’язань, що виникають у страхових компаній перед клієнтами за програмами ДМС.